Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. jún

† 451 Mainz (Mohuč), Nemecko

Význam mena: zlatý (z lat.)

Aureus bol biskup v Mohuči (Mainz, na území dnešného Nemecka), zomrel pri vpáde Hunov ako mučeník. Legenda, ktorá je však bez historických podkladov, hovorí, že okolo r. 450 vtrhli do Mohuča Huni a biskupa Aurea spolu s jeho diakonom Justínom a s priateľom Krescencom uväznili. Podarilo sa im ujsť, ale ešte v Duríne ich chytili, mučili a sťali.

Podľa inej legendy Aurea a jeho prívržencov vyhnali z Mohuča sympatizanti arianizmu. Keď však v r. 451 zaútočili na mesto Huni, obyvateľstvo, ktoré útok prežilo, ich zavolalo späť a prosilo o podporu. Hrabanus Maurus tvrdí, že Aurea a jeho sestru Justínu a aj ostatných kresťanov okolo nich zhromaždených zavraždili Huni v kostole v Mohuči.

Podľa správy mnícha Siegeharda z kláštora sv. Albana (ktorá pochádza z 13. storočia) Aurea a jeho sestru Justínu zabili Huni na začiatku 5. storočia a ich pozostatky hodili do studne pri Dalheime (neskorší kláštor Talheim s kostolom zasväteným sv. Hiláriovi, starší mohučský kostol všeobecne, neskorší Aureov kostol na námestí dnešného hlavného cintorína v Mohuči). Aureove relikvie boli údajne premiestnené a sú uchovávané v kláštore sv. Albana v Mohuči s ďalšími relikviami mohučských biskupov a svätých.

Sviatok: 16. jún
5. storočie
Význam mena: zlatý (z lat.)Aureus bol biskup v Mohuči (Mainz, na území dnešného Nemecka), zomrel pri vpáde Hunov ako mučeník. Legenda, ktorá je však bez historických podkladov, hovorí, že okolo r. 450 vtrhli do Mohuča Huni a biskupa Aurea spolu s jeho diakonom Justínom a s priateľom Krescencom uväznili. Podarilo sa im ujsť, ale ešte v Duríne ich chytili, mučili a sťali.

Podľa inej legendy Aurea a jeho prívržencov vyhnali z Mohuča sympatizanti arianizmu. Keď však v r. 451 zaútočili na mesto Huni, obyvateľstvo, ktoré útok prežilo, ich zavolalo späť a prosilo o podporu. Hrabanus Maurus tvrdí, že Aurea a jeho sestru Justínu a aj ostatných kresťanov okolo nich zhromaždených zavraždili Huni v kostole v Mohuči.

Podľa správy mnícha Siegeharda z kláštora sv. Albana (ktorá pochádza z 13. storočia) Aurea a jeho sestru Justínu zabili Huni na začiatku 5. storočia a ich pozostatky hodili do studne pri Dalheime (neskorší kláštor Talheim s kostolom zasväteným sv. Hiláriovi, starší mohučský kostol všeobecne, neskorší Aureov kostol na námestí dnešného hlavného cintorína v Mohuči). Aureove relikvie boli údajne premiestnené a sú uchovávané v kláštore sv. Albana v Mohuči s ďalšími relikviami mohučských biskupov a svätých.