Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. február

* Sýria
† okolo 470 na vrchu Skopas, dnes Kayışdağ pri Istanbule, Turecko

Auxentius bol synom Peržana Addase. Patril k služobníkom cisára Teodózia II. v Konštantínopole. Z tejto služby však odišiel a stal sa pustovníkom na ostrove Oxia (dnes Heybeliada) blízko Konštantínopolu. Žil asketickým životom. Urobil veľa zázrakov. Na chalcedónskom koncile ho obžalovali z bludárstva, no obžaloby vyvrátil. Potom odišiel na vrch Skopas blízko Chalcedónu, kde dal vybudovať kostol a založil ženský kláštor. Naďalej žil životom pustovníka. Mnohí ho nasledovali.