Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. jún

† okolo 530

Sv. Avitus žil pri meste Orléans, ako opát viedol kláštor Saint-Mesmin de Micy, dnes St-Pryvé-Saint-Mesmin. V rokoch 523/524 napomínal orleanského kráľa Chlodomira (syn Chlodovika), ktorý so svojimi bratmi inicioval inváziu do Burgundska. Nedbal na Avitove napomenutia. Vo vojne zavraždil sv. Žigmunda, burgundského kráľa, sám však tiež padol v boji.

Avitus potom na želanie Chlodomirovho brata Childeberta založil kláštor a kostol. Ku koncu života sa utiahol a žil tichým životom pustovníka až do svojej smrti.