Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. február

* Montbrison, Francúzsko
† okolo 655 Lyon, Francúzsko

Patrón zámočníkov

Sv. Baldomer bol zámočníkom. Následne sa rozhodol stať sa mníchom. Vstúpil do kláštora v Lyone, kde naďalej slúžil ako zámočník. Často sa zobrazuje s kováčskym náradím a kliešťami.