Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. december

† 5. storočie

Sv. Barbacián bol kňazom v Antiochii v Malej Ázii (dnešné Turecko). Bol poradcom rímskej cisárovnej Gally Placidie. Cisárovná bola kresťanka, dala postaviť mnohé sakrálne stavby – kostoly aj kláštory. Spomedzi nich vynikajú hlavne stavby v Ravenne. Tam potom pôsobil aj sv. Barbacián.