Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. február

* okolo roku 612
† 682 Benevento, Taliansko

Barbatus sa narodil okolo roku 612. Pôsobil v meste Marcona a neskôr v Benevente. Vďaka jeho kázaniu sa mnoho ľudí obrátilo na kresťanskú vieru. Keď mesto začali obliehať vojská byzanstkého cisára Konštantína II. v roku 663, Barbatus predpovedal, že tento útok sa skoro skončí. Keď prišiel mier, Barbatus bol zvolený za biskupa. Zúčastnil sa i 6. ekumenického koncilu v Carihrade v roku 680. Zomrel roku 682 v Benevente.

Sviatok: 19. február
682Biskup z Beneventa v Taliansku. Narodil sa okolo roku 612 a bol pridelený do Marcony, neskôr do Beneventa. Tu evanjelizoval a mnohých obrátil na pravú vieru. Keď mesto začali obliehať vojská byzanstkého cisára Konštantína II. v roku 663, Barbatus predpovedal, že tento útok sa skoro skončí. Keď prišiel mier, Barbatus bol menovaný za biskupa v Benevente. Zúčastnil sa i 6. ekumenického koncilu v Carihrade v roku 680. Zomrel 29. februára 682 v Benevente.