Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. január

* okolo 778 okolie Lyonu, Francúzsko
† 23. január 842 Romans-sur-Isère, Francúzsko

Význam mena: silný ako medveď (zast. nem.)

Patrón roľníkov

Barnard pochádzal z bohatého šľachtického rodu. Narodil sa pravdepodobne v okolí Lyonu vo Francúzsku. Ako dôstojník slúžil cisárovi Karolovi Veľkému. Bol ženatý a mal deti. Po smrti svojich rodičov sa však rozhodol vstúpiť do benediktínskeho kláštora. Svoj majetok rozdelil na tretiny medzi Cirkev, chudobných a svoje deti. V roku 805 sa stal opátom kláštora a v roku 810 arcibiskupom v meste Vienne pri Lyone. V roku 824 sa Barnard zúčastnil na synode v Paríži, kde sa hovorilo o uctievaní východných ikon. Spolu s ďalšími biskupmi napísali vyhlásenie o vzťahu kresťanov a židov.

V roku 834 položil základy kláštora, kostola a neskoršieho mesta Romans-sur-Isère južne od Lyonu. Počas sporov kráľa Ľudovíta Pobožného a jeho synov bol ustanovený za poradcu. V roku 835 sa ho však zbavili a odňali mu aj úrad. Do svojej diecézy mu dovolili vrátiť sa až roku 839.

Zomrel 22. januára 842 v Romans-sur-Isère a tam ho aj pochovali. V roku 860 bol kláštor aj kostol s hrobom sv. Barnarda zničený Normanmi. V roku 920 tam postavili nový kostol, ktorý však po sporoch s arcibiskupom Vienne v roku 932 zapálili. V 10. storočí bol na mieste kláštora založený dom kanonikov. Od roku 1031 až do zrušenia kanonického domu mal arcibiskup Vienne zároveň titul opáta kláštora v Romans.