Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. apríl

† okolo 550 pri Gaze, Palestína

Sv. Barsanofios žil najprv ako mních v kláštore, neskôr ako pustovník pri Gaze. Pôvodom bol Egypťan. Bol známy svojou svätosťou a múdrosťou, mnohí ho kvôli tomu vyhľadávali a žiadali od neho radu do života. Tradícia hovorí, že nejaký čas žil iba z Eucharistie, bez jedla a vody.