Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 5. december

* okolo r. 1428 Mantua, Mantovské vojvodstvo
† 5. December 1495 Mantua, Mantovské vojvodstvo

Jeho dátum narodenia nie je známy. Bartolomej, už ako kňaz mantuánskej kongregácie

karmelitánov, vstúpil do bratstva Panny Márie, ktoré už existovalo v zoskupení vtedajších Karmelitánov. 1. januára 1460 sa ujal úradu duchovného otca a reštaurátora skupiny. Svoju úlohu v bratstve bral vážne. Napísal jej pravidlá a stanovy. Až do svojej smrti o 35 rokov neskôr je známe, že sa takmer celý venoval tejto službe.

V umeleckých dielach je zvyčajne zobrazený so skupinou novicov, ktorým vrúcne hovorí o Najsvätejšej Eucharistii. Bola to v skutočnosti jeho osobitná oddanosť spolu s oddanosťou k Najsvätejšej Panne, ktorej tiež prejavoval veľmi nežnú úctu.

Pravidlo, ktoré napísal Fanti pre bratstvo, je v dvanástich krátkych kapitolách. Je veľmi jednoduchá a výstižná a svojím štýlom pripomína pravidlo, ktoré dal svätý Albert prvým karmelitánom na hore Karmel. Napísal aj stanovy Bratstva Karmel a vytvoril zoznam významných udalostí. Tieto spisy možno nájsť spolu s vyčerpávajúcim úvodným skúmaním v Ephemerides Carmeliticae z roku 1957.

V roku 1516 bolo telo blahoslaveného prenesené z hrobky v kostole do kaplnky Panny Márie a v roku 1598 bolo uložené pod oltár. Po zrušení kláštora v roku 1783 boli jeho telesné pozostatky prevezené do kostola Svätého Marka a odtiaľ, takmer o desať rokov neskôr, do katedrály, kde sú dodnes v neporušenej podobe uložené v kaplnke Korunovania Panny Márie. Dekrét o schválení jeho kultu ratifikoval svätý Pius X. 18. marca 1909.