Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 3. september

† 1632 Nagasaki, Japonsko

Bartolomej bol kňazom a augustiniánom. Narodil sa v roku 1538 v Mexiku, augustiniánom sa stal v r. 1596. V r. 1606 odišiel do Manily (Filipíny), kde pracoval až do svojho odchodu do Japonska v r. 1612. V Japonsku pôsobil ako predstavený rehoľnej komunity, no o krátky čas ho v Omure uväznili a v Nagasaki za živa upálili. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1867.