Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 12. jún

† 3.-4. storočie (?) Rím

Patrón detí

Presné historické údaje o umučení sv. Basilidesa nie sú známe. Je isté, že v Ríme na Via Aurelia stál kedysi kostol, zasvätený sv. Basilidesovi a jeho spoločníkom, mučeníkom. Existujú tri príbehy o ich mučeníctve, no historické fakty nie je možné overiť. Prvý príbeh pokladá sv. Basilidesa za rímskeho vojaka. Spolu s ďalšími vojakmi Kvirínom, Naborom a Nazáriom boli kresťanmi. Zatkli ich za cisára Diokleciána. Vo väzení sa vďaka nim obrátil väzenský dozorca Marcellus. Keďže sa nechceli vzdať svojej viery, mučili ich a nakoniec zabili.

Podľa druhej verzie boli Basilides a jeho 22 spoločníkov umučení v roku 275 za cisára Aureliána. Zoznam však obsahoval chyby, na ktoré sa neskôr prišlo, a tak vznikla tretia verzia ich umučenia, podľa ktorej mal Basilides len 6 spoločníkov a zomrel pre vieru v Ríme alebo niekde inde.