Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavení

Sviatok: 21. august

† 304 Edessa, dnes Şanlıurfa, Turecko

Bassa bola manželkou pohanského kňaza. Keď počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána zatkli a odsúdili jej synov Theogónia, Agapia a Fidelisa (Pista), Bassa sa k nim tiež pripojila, pričom ona sama im dodávala odvahu a až do konca stála pri nich. Spoločne zomreli pre vieru v Krista.