Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. január

* okolo 320 Syrakúzy, Sicília, Taliansko
† 409 Lodi pri Miláne, Taliansko

Bassián bol synom pohanského prefekta. Počas svojich šútdií v Ríme spoznal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Bol priateľom sv. Ambróza z Milána. Stal sa biskupom v Lodi v Lombardii v Taliansku. Tam dal postaviť kostol ku cti sv. apoštolov, ktorý bol posvätený v roku 380. Zúčastnil sa na koncile v Aquilei v r. 381. Bol pri smrteľnej posteli sv. Ambróza.