Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. máj

† 297 ? alebo 347 ?

Sv. Baudelius sa narodil podľa tradície v bohatej rodine v meste Orléans na území dnešného Francúzska. Oženil sa a okolo roku 287 aj so svojou rodinou prišli do mesta Nîmes, kde spoločne ohlasovali evanjelium a konali dobročinné skutky. Keďže pri jednej príležitosti odmietol obetovať pohanským bohom, vyviedli ho k mestskej bráne a tam ho sťali.

Na jeho hrobe sa udialo viacero zázrakov. V roku 1029 jeho pozostatky preniesli z Nîmes do Orléansu. Je patrónom mesta Nîmes. Úcta k nemu je vo Francúzsku stále živá. Mnoho kostolov je zasvätených práve jemu.