Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. október

* okolo 590 Hespengau, Belgicko
† 1. október 654 (?) Gent, Belgicko

Atribúty: sokol, meč, dutý strom, kameň, vozík

Patrón sokoliarov; proti čiernemu kašľu

Sv. Bavo bol pôvodne vysokopostaveným mužom. Pochádzal z Brabantska, z Hesbaye. Viedol veľmi neusporiadaný, ľahtikársky život. Do toho mu zomrela žena a on zostal vdovcom. Raz si vypočul kázeň sv. Amanda v Gente (Belgicko). Vtedy sa rozhodol zmeniť svoj život a obrátiť sa k Bohu. Ako sa vracal domov, rozdal všetky svoje peniaze chudobným. Neskôr vstúpil do kláštora v Gente, ktorý neskôr pomenovali po ňom. Sv. Amand mu vlastnoručne spravil tonzúru a neprestával ho povzbudzovať, aby dennodenne robil pokánie a žil morálnym životom.

Sv. Bavo zrejme sprevádzal sv. Amanda na misionárskych cestách na území dnešného Francúzska. Dával veľký príklad svojou pokorou, umŕtvovaním a prísnosťou života. Neskôr ho sv. Amand uvoľnil, aby mohol viesť mystický život. Bavo si urobil príbytok v dutom kmeni obrovského stromu, neskôr si postavil celu v Mendoncku, kde jeho potravou bola iba zelenina a voda. Po čase sa Bavo vrátil do kláštora v Gente. Sv. Amand požiadal opáta kláštora – sv. Floriberta, aby si Bavo mohol postaviť novú celu pri kláštore v lese. Tam potom prežil zvyšok svojho života. Sv. Amand so sv. Floribertom ho duchovne sprevádzali a boli pri ňom, aj keď už ležal na smrteľnej posteli. Jeho odchod do večnosti bol veľmi pokojný a na prítomných mal obrovský vplyv.

V Belgicku (najmä v diecéze Gent) aj v Holandsku (v diecéze Haarlem) je veľa kostolov zasvätených práve sv. Bavovi. Sv. Bavo je aj patrónom týchto diecéz. Obrovský katedrálny kostol v Gente je tiež zasvätený jemu.