Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. marec

* Ancyra, dnes Ankara, Turecko
† 362 Cézarea v Kapadócii, dnes Kayseri v Turecku

Význam mena: kráľ, kráľovský (z gr.)

Sv. Bazil bol pôvodne lekárom. Za biskupa svojho rodného mesta bol zvolený asi v roku 336. V roku 342 ho synoda v Sardike (dnes Sofia) pozbavila úradu biskupa. V roku 350 ho cisár Konštancius znovu ustanovil za biskupa Ancyry. Kontext týchto udalostí treba vnímať v súvise s bludom arianizmu. Bazil sa snažil o zmierenie. Viedol synodu v Ancyre a potom v Sirmiu (dnes Sremská Mitrovica).

V roku 360 ho na sneme v Konštantínopole (dnes Istanbul) znova zosadili a vyhnali do Ilýrie. Preto sa niekedy považuje aj za mučeníka.