Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22.máj

† asi 312

Sv. Baziliscus bol biskupom v meste Comana (dnes Gümenek pri Sivase v Turecku). Pre vieru bol sťatý a jeho pozostatky hodili do rieky. Jeho telo kresťania našli, preniesli do Comany a tam ho pochovali.