Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 29. august

† 3.-4. stor.

Sv. Bazilla bola umučená pre vieru v meste Sirmium, dnes Sremská Mitrovica v Srbsku.