Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. marec

† okolo r. 705

Sv. Bazin pochádzal pravdepodobne zo šľachtického rodu zo Sárska (juhozápadné Nemecko). Vstúpil do kláštora, stal sa benediktínskym mníchom. Neskôr sa stal opátom v Opátstve sv. Maximína v Trevíri (Trier) v Nemecku a nakoniec biskupom v tom istom meste. Niekedy sa označuje aj ako mučeník.