Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. október

† okolo 1012/1032

Sv. Bean sa spomína v rímskom martyrológiu a v niektorých írskych kalendároch dňa 16. decembra. Považoval sa za toho istého svätca, ktorého spomienka sa ešte stále slávi v škótskej diecéze Aberdeen. Bean bol zakladateľom biskupstva v Mortlachu pri Elgine v Škótsku. Nič viac o ňom nie je známe. Kronikár Fordun v 14. storočí zaznamenáva, že bol vysvätený za biskupa pápežom Benediktom VIII. na žiadosť Malcolma Canmoreho, o ktorom sa hovorí, že založil kláštor v Mortlachu. Ak je to pravda, muselo to byť medzi rokom 1012 a 1024, hoci arcibiskupstvo v Mortlachu sa datuje do r. 1063. Predpokladá sa, že sv. Bean sídlil v Balvanii blízko Mortlachu (Bal-beni-mor, doslovný preklad: „obydlie Veľkého Beana“).