Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 17. december

* okolo 620
† 17. december 694 (?) Andenne, Belgicko

Sv. Begga bola dcérou Pipina I. z Landenu, majordóma Austrázie. Okolo 639 sa vydala za Ansegisela, syna sv. Arnulfa z Metzu a ich syn bol Pipin II. Prostredný z Herstalu, zakladateľ Carolingianskej dynastie vládcov Francúzska. Po smrti svojho manžela v r. 691 dala postaviť chrám a ženský kláštor v Andenne na rieke Meuse v Belgicku a tu aj zomrela.