Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. apríl

* 1526 San Fratello, Sicília, Taliansko
† 1589 Palermo, Sicília, Taliansko

Význam mena: požehnaný (lat.)

Patrón Palerma a Afroameričanov

Sv. Benedikt Čierny, ruská ikona

Sv. Benedikt Čierny, ruská ikona

Benedikt Čierny sa narodil v roku 1526 v mestečku San Fratello na severe Sicílie. Jeho rodičov doviezli ako otrokov z Etiópie. Pracovali ako pastieri a roľníci. V roku 1547 sa Benedikt pridružil ku skupine pustovníkov, ktorí žili pod vedením Hieronyma Lanzu v okolí Palerma v Montepellegrine. Po čase však túto komunitu rozpustil pápež Pius IV. V roku 1562 Benedikt vstúpil k františkánom v Palerme. Nestal sa kňazom, bol iba rádovým bratom. Slúžil ako kuchár. Okrem troch sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti zložil aj štvrtý, súkromný sľub pôstu: tri dni v týždni sa postiť a nikdy nepiť víno.

Proti jeho vôli ho po smrti superiora bratia zvolili za jeho nástupcu, hoci nevedel čítať ani písať. Kláštor bol však v roku 1578 pápežom zatvorený a rehoľníci sa presunuli do iných kláštorov. Benedikt sa dostal na okraj mesta Palerma, kde znova slúžil ako kuchár v kláštornej kuchyni. V roku 1578 znovu zvolili za superiora, potom za novicmajstra a vikára. Stal sa známym vďaka svätosti života a údajným zázrakom. Skrze svoju pokoru a svätosť života pomohol k reforme františkánskeho kláštora. Mnohí ľudia prúdili do kláštora, aby videli nenápadného a pokorného kuchára. Benedikt zomrel roku 1589 v konvente. Kanonizovaný bol r. 1807, je patrónom černochov. Prímenie Čierny (Il Moro z taliančiny) dostal kvôli farbe svojej pleti.