Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. marec

† okolo r. 725

Význam mena: požehnaný (lat.)

Sv. Benedikt Crispus bol arcibiskupom Milána. Dĺžka jeho pôsobenia ako biskupa sa udáva na vyše 45 rokov. S jeho menom sa spája výstavba kostola sv. Benedikta. Katechizoval kráľa Wessexu (Anglicko) Caedwallu, sprevádzal ho do Ríma, kde ho roku 689 pokrstil sám pápež Sergius I. Zakrátko nato kráľ v Ríme zomrel. Benedikt napísal na jeho počesť epitaf. Historické pramene uvádzajú Benedikta ako jedného z veľkých milánskych biskupov.