Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 2. február 

* 16. jún 1946, Mbahe, Limpopo, South Africa

† 2. február 1990 (43-ročný), Mbahe, Limpopo, South Africa

Samuel Benedikt Daswa Bakala sa narodil v roku 1946 v nekresťanskej rodine, v ktorej bol však vedený k ľudským hodnotám a úcte ku každému životu. Táto výchova sa stala základom jeho konverzie na katolícku vieru. Krst prijal ako 17 -ročný po náhodnom stretnutí s učiteľom a zanieteným laickým katechétom. V roku 1980 uzavrel sviatostné manželstvo s Eveline. Mali spolu osem detí, z ktorých posledné sa narodilo štyri mesiace po mučeníckej smrti svojho otca. Pre Benedikta bolo kresťanské manželstvo skutočne udalosťou veľkej milosti. Silne pociťoval povolanie k svätosti a apoštolskému angažovaniu sa. Bol horlivým a vierohodným svedkom Ježiša Krista, plným lásky k Bohu a k blížnemu. V posledných dňoch januára 1990 počas zasadnutia mestského výboru vyjadril svoj nesúhlas prispieť do zbierky pre čarodejníka, tak ako to cítil vo svedomí. Vernosť pravde a spravodlivosti boli teda dôvodom jeho násilnej smrti 2. februára 1990. V Thohoyandou v Južnej Afrike 13. septembra ho vyhlásili za blahoslaveného, ako prvého Juhoafričana. Beatifikačnej slávnosti ako zástupca Svätého Otca predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Uctievaním si Benedikta Daswu Bakalu ako blahoslaveného túži Cirkev povzbudiť veriacich, aby živili v sebe a medzi ľuďmi pocity lásky, bratstva, harmónie a solidarity bez ohľadu na etnické, sociálne a náboženské rozdiely, povedal pre Vatikánsky rozhlas kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.