Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

579

 

Bendedikt I. sa narodil v Ríme a za pápeža bol zvolený roku 574. Cisár Justín odmietol akceptovať jeho voľbu. Urobil tak až nasledujúci rok, keď bol oficiálne uvedený do úradu. V roku 578 pápež vysvätil Gregora Veľkého na diakonát. V priebehu svojej 4-ročnej pápežskej služby vysvätil celkom 21 biskupov. Keď Lombardi zaútočili v roku 579 na Rím, pápež žiadal cisára o pomoc. Cisár poslal obilie i vojakov, ale v nedostatočnom množstve. Benedikt zomrel počas víťazného ťaženia Lombardov.