Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. máj

† 685 Rím, Taliansko

Pontifikát: 684 – 685

Sv. Benedikt II. sa narodil a vyrastal v Ríme. Pôsobil ako kňaz, biskup a v roku 683 ho zvolili za pápeža. Takmer rok však musel čakať, kým jeho zvolenie potvrdí cisár Konštantín IV. Aj preto vyvinul veľké úsilie, aby svetská moc nemala viac vplyv na voľbu pápeža. Okrem toho odsúdil blud monoteletizmu. Celkovo sa snažil počas svojho takmer dvojročného pontifikátu zreformovať Cirkev najmä v Ríme. Usiloval sa o obnovu kléru, aj o obnovu baziliky sv. Petra a o stavbu nových kostolov. Pápežom bol do r. 685.