Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

858

 

Benedikt III. sa narodil v Ríme. Vzdelanie dostal na Lateránskej škole. Za pápeža ho zvolili r. 855. Do úradu bol uvedený bez súhlasu cisára Ľudovíta II.. Ten potom ustanovil za pápeža Anastázia a Benedikta uväznil. Rímsky ľud však dosiahol, že ho cisár prepustil. Benedikt sa potom zaslúžil o opravu mesta po nájazdoch Saracénov v r. 846 a po povodniach, ktoré spôsobila rieka Tiber. Zomrel r. 858.