Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Benedikt IV. bol synom rímskeho patricija. Jeho pontifikát (900 – 903)bol krátky a jednotvárny. O jeho živote pred vyvolením za pápeža vieme veľmi málo. Za kňaza ho vysvätil Formózus. Zvolal koncil, aby potvrdil jeho ordinácie, pretože Štefan VII. a Ján IX. ich považovali za neplatné. Benedikt korunoval Ľudovíta III. Slepého, ktorý bol posledným karolínskym vládcom Svätej Rímskej ríše. Niektorí historici tvrdia, že pápeža zavraždili, ale skôr sa zdá, že zomrel prirodzenou smrťou.