Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. apríl

* 25. marec 1748 Amettes, Francúzsko
† 16. apríl 1783 Rím, Taliansko

Význam mena: ten, ktorý dobrorečí, praje dobro

Patrón bezdomovcov

Volali ho žobrákom Ríma, osamelým pustovníkom. Narodil sa v Amettes vo Francúzsku 25. marca 1748 ako najstarší z 18 detí. Študoval u svojho strýka, kňaza vo farnosti Erin vo Francúzsku. Benedikt sa snažil spojiť s trapistami, kartuziánmi a cisterciánmi, ale všetci ho odmietli. V roku 1770 podnikol cestu k hlavným svätyniam v Európe a v roku 1774 sa usadil v Ríme. Tu žil neďaleko Kolosea a stal sa povestným vďaka svojej svätosti. Benedikt bol veľkým ctiteľom Sviatosti Oltárnej. Rád sa zúčastňoval na 40-hodinovej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou, ktorej tradícia začala v meste Miláno v máji roku 1537 a neskôr sa rozšírila hlavne do Ríma. Benedikt zomrel v Ríme 16. apríla 1783, blahorečený bol v roku 1860 a kanonizovaný v roku 1883.