Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Benedikt V. bol pápežom v máji a júni r. 964. Ako diakon bol známy pod menom Gramaticus, pretože bol veľmi učený. Za pápeža ho zvolili po tom, ako jeho predchodcu, Jána XII., zavraždili. Cisár Otto III. však podporoval iného kandidáta – Leva VIII. Otto dosadil Leva na pápežský trón v r. 963, ale o rok neskôr ho zosadil, pretože začal podporovať Jána. Cisár napadol Rím, zvolal synodu, na ktorej vyhlásil Benedikta V. za votrelca, ktorý rozbil pápežský úrad a služobníctvo. Benedikt bol zbavený pápežskej moci a ako diakona ho vypovedali do Hamburgu, kde aj zomrel r. 966. Sám cisár Otto preniesol jeho pozostatky r. 988 späť do Ríma.