Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Benedikt VI. bol pôvodom Riman. Za pápeža bol zvolený r. 972 so súhlasom Otta I. Benedikt zakázal investitúru – kupovanie klerických úradov. V r. 974 konzul Krescencius I. inicioval v Ríme vzburu a uväznil pápeža na Anjelskom hrade, kde ho v júli toho istého roku usmrtili zaškrtením.