Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Benedikta VII. si vybral r. 974 za pápeža cisár Otto II. Ottov zástupca v Ríme, Sicco, totiž vetoval voľbu pápeža toho roku, kedy bol pôvodne zvolený Bonifác VII. O štyri roky neskôr sa Bonifác vrátil do Ríma a prebral od Benedikta pápežstvo. Benedikt hľadal pomoc u cisára Otta. V roku 981 sa Benedikt vrátil do Ríma znovu ako pápež a odsúdil simóniu. Zvyšok jeho pontifikátu až do jeho smrti v r. 983 bol pokojný.