Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Keď bol r. 1012 gróf Teofylakt z Tusculuma zvolený za pápeža ako Benedikt VIII., bol laikom. O dva roky neskôr korunoval Henricha II. za Svätého Rímskeho cisára. Zvolal synodu, na ktorej odsúdil simóniu. Na žiadosť cisára Benedikt nariadil, aby sa kontroverzný pojem „filioque“, ktorý zapríčinil mnoho hádok a rozporov medzi Východom a Západom, zaradil do Vyznania viery počas sv. omše. Pápež sa sčasti zapojil do námornej bitky proti Arabom v r. 1016. Upevnil pápežskú moc v Kampánii a v Toskánsku. Synoda v Pavii r. 1022 zakázala sobáše a konkubináty kňazov. Tiež odsúdili detské otroctvo.