Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 7. júl

* 1240 Treviso, Taliansko
† 7. júl 1304 Perugia, Taliansko

Pontifikát: 1303 – 1304

Blahoslavený Benedikt XI., narodený ako Niccolo Boccasini v r. 1240, bol členom rehole dominikánov. Študoval v Miláne, vyučoval v Benátkach a Janove. Venoval sa najmä výkladu a komentárom Svätého Písma. Stal sa predstaveným kláštora a v rokoch 1286 – 1293 bol predstaveným lombardskej rehoľnej provincie. V roku 1296 sa stal generálnym predstaveným rehole. Z tohto svojho postu podporoval vtedajšieho pápeža Bonifáca VIII., ktorý sa dostal do sporu s francúzskym kráľom Filipom IV. kvôli kráľovým neúmerným finančným nárokom. V roku 1298 pápež vymenoval Niccola za biskupa Ostie a kardinála. Niccolo cestoval v pápežských záležitostiach do Francúzska aj do Anglicka. Spor však vyvrcholil do takej miery, že osemdesiatšesťročného pápeža Bonifáca v roku 1303 zajali a zbili, následkom čoho o niekoľko týždňov zomrel.

Následne bol za pápeža zvolený kardinál Niccolo. Konkláve (voľba pápeža) trvalo iba jeden deň. Zvolil si meno Benedikt XI. Snažil sa urovnať spor s francúzskym kráľom. Stiahol exkomunikáciu, ktorú nad ním vyriekol Bonifác VIII. No od priamych aktérov únosu a zbitia pápeža očakával dlhšie pokánie a odmietal ich hneď omilostiť. Kvôli tomu vinníci číhali aj na neho. Pápež v obave ušiel do Perugie. Tam zomrel prekvapujúco náhle 7. júla 1304 na dyzentériu. Je možné, že do fíg, ktoré jedol, mu primiešali otravu. Nasledujúci pápeži sa dostali pod veľký vplyv francúzskeho kráľa. Klement V. – bezprostredný nástupca Benedikta XI. – preniesol pápežskú rezidenciu do Avignonu. Za blahoslaveného bol Benedikt XI. vyhlásený v roku 1736.