Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

1342

 

Benedikt XII. sa narodil neďaleko Toulouse ako Jacques Fournier. Predtým, ako sa v r. 1334 stal pápežom, študoval ako cistercián v Paríži. Bol tretím pápežom, ktorého sídlo bolo v Avignone. Bol ostrým oponentom herézy katarov a valdéncov. Nepodporoval myšlienku, aby duchovenstvo zastávalo viac ako jeden úrad. Zároveň trval na tom, aby biskupi sídlili vo svojich diecézach. Jeho rigorózna monastická reforma bola jeho nasledovníkmi zrušená. Benedikt poslal z Avignonu do Ríma peniaze na opravu kostolov, ako aj na pomoc chudobným. Hoci plánoval presťahovať pápežský úrad do Ríma, stihol – paradoxne – presťahovať iba pápežský archív do Avignonu a postaviť tu opevnený palác. Zomrel v roku 1342.