Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Benedikta z Campanie už nenachádza

Svätý

Sviatok: 23. marec

Význam mena: ten, ktorý dobrorečí (z lat.)

† okolo 550

Benediktínsky pustovník, súčasník sv. Benedikta z Nursie, zakladateľa benediktínskej rehole. Žil v regióne Campania v Taliansku. O jeho živote je veľmi málo zmienok. Vo svojich spisoch ho spomína pápež sv. Gregor Veľký. V tých časoch na území Talianska viedol dobyvačné vojny ostrogótsky vojvoda Totila, ktorý Benedikta zajal a chcel ho upáliť. Podľa tradície mu však plameň neuškodil.