Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. október

† okolo 845

Význam mena: ten, ktorý dobrorečí (z lat.)

Sv. Benedikt bol gréckeho pôvodu. Žil ako pustovník v Bretónsku vo Francúzsku. Neskôr sa stal opátom v kláštore v Macerac pri Nantes.