Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 6. máj

† 546

Vo svojich Dialógoch hovorí pápež sv. Gregor Veľký o mystičke Benedikte z kláštora, ktorý založila sv. Galla v Ríme. Sv. Galla strávila veľa rokov službe Bohu v tomto kláštore neďaleko baziliky sv. Petra. Keď ju zasiahla rakovina hrudníka a pripútala ju na lôžko, nechala si zapáliť dve sviečky pri nohách svojej postele, ktoré jej neustále svietili. Ako hovorí sv. Gregor, nenávidela tmu, bola priateľkou svetla, fyzického aj duchovného. Jednej noci sa jej medzi týmito dvoma sviečkami zjavil apoštol sv. Peter. Umierajúca mníška sa ho opýtala: „Sú moje hriechy odpustené?“ Sv. Peter sa usmial, pokýval hlavou a povedal: „Áno, sú odpustené. Poď.“ Ale Galla prosila ďalej: „Prosím ťa, aby sestra Benedikta mohla ísť so mnou.“ No Peter jej povedal: „Sestra Benedikta ťa bude nasledovať po tridsiatich dňoch.“ Na tretí deň Galla zomrela a po tridsiatich dňoch zomrela aj sv. Benedikta, tak ako to predpovedal sv. Peter. Relikvie sv. Benedikty sú uložené v rímskom chráme sv. Apoštolov.