Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. február

† 303

Význam mena: dobrotivý (z lat.)

Narodil sa v meste Todi v Umbrii (Taliansko). Patrí medzi osemnástich svätých, ktorí nosia meno Benignus. Tradícia uvádza, že mal veľmi dobré srdce. Bol vysvätený za kňaza. Začiatkom 4. storočia počas prenasledovania kresťanov za čias cisára Domiciána a Maximiána podstúpil mučenícku smrť. Jeho telo dlho odpočívalo na cintoríne pri ceste, ktorá viedla na lokalitu, zvanú Vicus Martis. Dnes nesie meno po sv. Benignovi a stojí tu benediktínsky kláštor. V roku 1904 boli jeho pozostatky v striebornej urne uložené do oltára v kostole sv. Silvestra.