Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 15. jún

† 853 Córdoba, Španielsko

Španielska mučenica, ktorá sa obrátila po mučeníckej smrti sv. Atanáza. Kňaz sv. Atanáz zomrel v meste Córdoba rukami mohamedánskych Maurov. Benildis videla jeho odovzdanosť do Božích rúk, a to je presvedčilo. Obrátila sa na kresťanstvo. Nasledujúci deň umučili aj ju.