Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. marec

* okolo r. 400 Perzia
† asi r. 424 Perzia

Význam mena: milovaný syn (hebr.)

Sv. Benjamín bol diakonom v meste Ergol v Perzii. Patrí k mučeníkom, ktorí boli zavraždení v Perzii počas prenasledovania kresťanov, ktoré sa začalo za vlády Jazdkarta I. a skončilo za čias jeho nástupcu Báhráma V. Góra. Jestvuje mnoho vzájomne nekorešpondujúcich verzií, ktoré rozprávajú o tomto prenasledovaní. Záznamy ohľadom mien mučeníkov, dátumy a miesta ich úmrtia sú nepresné a vzájomne nejednotné.

Kresťania v Perzii mali aký-taký pokoj, no okolo roku 420 sa to zmenilo. Skupina nadšených kresťanov na čele s kňazom Hasu totiž zapálila pohanský chrám ohňa, čo bola veľká svätyňa Peržanov. Kvôli tomu dal kráľ uväzniť biskupa Abdasa, kňazov Hasu a Izáka, sekretára Efréma, subdiakona Papu a niekoľkých laikov. Biskup Abdas dostal od civilných autorít nariadenie, aby zrekonštruoval zničenú svätyňu. Keďže rozkaz odmietol vykonať, všetci boli odsúdení na smrť.

K týmto mučeníkom sa pridávajú aj Ormisda (Manides), Sahin a diakon Benjamín. O Benjamínovi Rímske martyrológium uvádza: „V Ergol (Argul) v Perzii, diakon svätý Benjamín, neochvejne učil pravdám viery, počas panovania kráľa Báhráma-Góra; prijal mučeníctvo, uctievajúc tieto Pravdy, aj v ukrutných bolestiach udieraný po prstoch tenkými a naostrenými drevenými trstinami.“ Stalo sa to okolo roku 424, teda v prvých rokoch vlády Báhráma-Góra. O pár rokov neskôr dostali kresťania v Perzii slobodu.