Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Beanus, Dabeoc, Dabheog, Mobeoc, Moboac

Svätý

Sviatok: 16. december

* Wales (?)
† 5./6. stor. ostrov Station, grófstvo Donegal, Írsko

Sv. Beoc bol podľa tradície žiakom sv. Patrika. Žil ako pustovník na ostrove Station (kelt. Inis an Turais). Okolo neho sa postupne zhromaždili viacerí muži, ktorí chceli žiť podobným spôsobom života. Tak na ostrove vznikol kláštor. Sv. Beoc sa pokladá za zakladateľa.