Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Berlindis, Bellaude)

Svätá

Sviatok: 3. február

† 702

Sv. Berlinda vstúpila do benediktínskeho rádu sv. Márie v Moorsel v Belgicku. Neskôr sa stala pustovníčkou v Meerbeke. Jej pozostatky sú uložené v chráme sv. Petra v Meerbeke.