Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 4. júl

* Thérouanne (?), Francúzsko
† okolo 725 v Blangy, dnes Blangy-sur-Ternoise, Francúzsko

Sv. Berta sa vydala za šľachtica. Spolu mali 5 detí. Keď jej manžel zomrel, v roku 686 založila benediktínsky kláštor Blangy. Sama do tohto kláštora vstúpila aj so svojimi dvoma dcérami Deotilou a Gertrúdou. Nejaký čas bola opátkou, potom sa rozhodla žiť ako pustovníčka mimo kláštora. Zomrela okolo roku 725 v Blangy.