Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. október

* L’Isle-Jourdain pri Toulouse, Francúzsko
† 16. október pred 1123 (?) Lugdunum Convenarium, dnes St-Bertrand-de-Comminges, neďaleko Tarbes

Sv. Bertrand bol synom grófa Ota Rajmunda z L’Isle-Jourdain. Zo začiatku sa chcel dať na vojenskú kariéru, ktorá vyzerala veľmi sľubne. No zanedlho si to rozmyslel, stal sa kňazom. Dostal miesto kanonika v Toulouse. Asi v roku 1083 sa stal biskupom diecézy Comminges so sídlom v dnešnom St-Bertrand-de-Comminges. Snažil sa o celkovú reformu duchovného života a aj kostolov v diecéze. Vykonal viacero zázrakov.