Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. jún

† okolo 623 (?)

Sv. Bertrand pôsobil ako kňaz v Paríži. V roku 587 sa stal biskupom v Le Mans vo Francúzsku. Vysvätil ho sv. Germanus. Založil kláštor, hospic a postavil kostol. V roku 614 sa zúčastnil na synode v Paríži.