Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. jún

† 4. storočie

Bessarion je veľmi uctievaný najmä na Východe. Pôvodom bol Egypťan. Keď vo svojom vnútri pocítil vnuknutie, aby hľadal pravdu, odišiel do púšte, kde sa stal nasledovníkom sv. Antona a potom sv. Makária. Žil väčšinou pod holým nebom. Svoje telo skúšal tvrdým pôstom; hovorí sa, že 40 dní vydržal bez jedla, modliaci sa v stoji medzi černicami. Mal veľkú lásku k blížnym, často robil zázraky: slanú vodu premenil na pitnú, počas sucha priviedol viackrát dážď, kráčal po rieke Níl, premohol démonov. Tak, ako mnohí iní jeho bratia v púšti, aj sv. Bessarion sa dožil vysokého veku; prirovnávali ho k Mojžišovi, Eliášovi alebo Jánovi Krstiteľovi.