Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. august

† okolo 623

Biskup v Chartres vo Francúzsku v rokoch asi 595 až 623. Zúčastnil sa koncilu v Sens.