Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Berin

Svätý

Sviatok: 3. december

† 3. december 650 Dorchester-upon-Thames pri Oxforde, Anglicko

Sv. Birinus sa nazýva „Apoštolom Wessexu“. Bol germánskeho pôvodu. V Ríme sa stal kňazom. Po čase bol vymenovaný za biskupa v Janove. V r. 634 odišiel do Británie, konkrétne do West Saxonu (Wessex), kde horlivo kázal. Kráľ Oswald sa tiež obrátil na jeho kázanie a poskytol mu Dorchester ako sídlo diecézy. Sv. Birinus tam odišiel a účinkoval až do svojej smrti 3. decembra 650. Pochovali ho v tom istom meste.