Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Vatikán, 10.3.2017 (KAP) 020 323 – Proces blahorečenia poľského prímasa, kardinála Augusta Hlonda (1881-1948) dobre pokračuje. Grémium teológov vatikánskej komisie pre svätorečenia uznalo 9. marca jeho hrdinský stupeň cnosti, ako povedal druhý postulátor procesu Boguslaw Koziol 10. marca podľa poľských médií.

Správu „Positio“ teraz preverí zhromaždenie kardinálov Kongregácie pre kauzy svätých. Konečné uznanie hrdinského stupňa cnosti vydá pápež František. Predpokladom blahorečenia bude aj zázračné uzdravenie na Hlondsov príhovor.

Kardinál Hlond viedol Biskupskú konferenciu Poľska ako prímas v r. 1926 až 1948. Katolícku cirkev bránil proti komunistickým mocnárom a v r.  1946 zveril Poľsko v Čenstochovej pod ochranu Božej Matky. Považuje sa za významného, predvídavého prímasa. Proces jeho blahorečenia otvoril v r. 1992 varšavský prímas, kardinál Jozef Glemp.

Kritici Hlondovi však vyčítajú že brojil proti židom a Nemcom. V r. 1945 mal nútiť nemeckých biskupov oblastí východne od hranice Odra-Nisa, stanovenej v r. 1945, k ústupu. Mal vraj prekročiť svoje kompetencie tým, že gdanskému biskupovi Carlovi Mária Splettovi dal oznámiť, že je zbavený biskupského úradu v prímorskom meste. Vyhnaní nemeckí obyvatelia Poľska sa v minulosti vyslovili proti jeho blahorečeniu.

Hlond sa narodil v r. 1881 vo vtedy k Nemeckej ríši patriacom Hornom Sliezsku ako syn železničiara. V r. 1896 vstúpil do rehole saleziánov. V r. 1922 sa stal apoštolským administrátorom Horného Sliezska, v r. 1925 biskupom Katovíc a od r. 1926 bol arcibiskupom Gniezna a Poznane. V r. 1927 bol menovaný za kardinála.

Na začiatku druhej svetovej vojny ušiel pred nemeckými okupantami do Ríma a ďalej do Francúzska. V Rádiu Vatikán opisoval zločiny nacistov. Nacisti ho zatkli a znemožnili mu návrat do Poľska. Internovali ho vo Francúzsku a potom v Nemecku. Pápež Pius XII. (1939-1958) menoval Hlonda v r. 1946 za arcibiskupa Varšavskej arcidiecézy.